ماهواره نظامی کره شمالی در دریا سقوط کرد


تهران- ایرنا- پرتاب ماهواره شناسایی نظامی کره شمالی که بامداد چهارشنبه انجام شد، شکست خورد و این ماهواره در دریا سقوط کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127310/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF