محکومیت ۳ سال زندان برای آنگ سان سوچی به اتهام قبول رشوه

مخالفان ارتش معتقدند هدف از چنین اتهامات و مجازات هایی برای سوچی، تلاش برای خارج کردن او از سیستم سیاسی و انجام هرگونه فعالیت سیاسی تا پایان عمرش است.  

آخرین اتهامات وی مربوط به ادعاهایی مبتنی بر قبول رشوه از یک تاجر بوده است و به خاطر ان به ۳ سال زندان محکوم شد.  

سخنگوی ارتش تاکنون دراین باره اظهارنظری نکرده است. حکومت نظامی میانمار بارها اعلام کرده دادگاه های این کشور مستقل عمل می کنند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84910181/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87آنگ سان سوچی با رد تمامی این اتهامات آن ها را بی پایه و بی اساس خوانده است. وی در سلول انفرادی در بازداشتگاه پایتخت این کشور نگهداری می شود و جلسات دادگاه وی پشت درهای بسته انجام می شود.  

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود گفت رهبر سابق و برنده جایزه نوبل آنگ سان سوچی  ۷۷ ساله که از مخالفان ارتش این کشور است دستکم با ۱۸ مورد اتهام از رشوه گیری تا نقض قوانین انتخابات و تقلب انتخاباتی مواجه است که در مجموع نزدیک به ۹۰ سال محکومیت زندان را برایش رقم خواهد زد.