مخبر:جایگاه ایران در جاده ابریشم منحصر به فرد است/پیشنهادات تهران در تقویت تجارت جهانی


 تهران – ایرنا –  محمد مخبرمعاون اول رئیس جمهور با سخنرانی در افتتاحیه ششمین اکسپو واردات چین ۶ پیشنهاد برای تقویت الگوی جدید تجارت جهانی و پنج ظرفیت ویژه جمهوری اسلامی برای توسعه سرمایه‌گذاری را تشریح کرد و گفت که جایگاه و زیرساخت های ایران در مسیر جاده ابریشم منحصر به فرد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280937/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA