مسکو: تحریم های غرب علیه روسیه شکست خورده است


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد تحریم های غرب علیه مسکو که سبب تشدید مشکلات اقتصادی شده، رسما شکست خورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85267596/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA