ملونی: امکان بهبود روابط اقتصادی با پکن وجود دارد


تهران- ایرنا- جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که با وجود تصمیم دولت رم برای خروج از طرح کمربند و جاده (BRI)، ایتالیا می‌تواند روابط اقتصادی خود با پکن را بهبود بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315401/%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF