مهمترین کشورهای آسیای شرقی چه رویکردی در قبال جنگ غزه دارند؟


تهران- ایرنا- با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه، شماری از کشورهای آسیای شرقی در این بازه زمانی حمایت خود را از مرده غزه اعلام کرده و در این مدت خواستار برقراری صلح میان طرفین درگیر شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354393/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF