موج بی‌سابقه گرما، زنگ خطر را در آمریکا و چین به صدا درآورد


تهران- ایرنا- همزمان با افزایش هشدار دهنده‌ی دمای جهانی هوا، آسیا، اروپا و ایالات متحده روز گذشته (دوشنبه) یکی از گرم‌ترین روزهای خود را در ۹۰ سال اخیر تجربه کردند و در پی این بحران اقلیمی، مقام‌های آمریکایی و چینی با یکدیگر گفتگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173259/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF