نادری در دیدار با مدیر رویترز: ایرنا منبع موثقی‌برای اخبار رویترز از ایران خواهد بود


گوانگجو- ایرنا- مدیرعامل ایرنا و مدیر ارشد اجرایی رویترز در حاشیه اجلاس مدیران رسانه‌های جهان درباره استفاده رویترز از ایرنا به عنوان منبع موثق اخبار ایران گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313177/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2