نخست وزیر استرالیا به دنبال ارتباط مبتنی گفت‌وگو و همکاری در سفر چین


تهران- ایرنا – آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا که نخستین سفر خود به چین را طی ۷ سال گذشته به عنوان بالاترین مقام سیاسی این کشور انجام می‌دهد خاطرنشان کرد به نفع همه طرف‌هاست تا روابطی دوجانبه مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری برقرار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280998/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1