نخست وزیر ژاپن با رئیس رژیم صهیونیستی دیدار می‌کند


تهران – ایرنا – نخست‌وزیر ژاپن در حاشیه کنفرانس سازمان ملل متحد و در بحبوحه حمله رژیم صهیونیستی به غزه با رئیس‌ این رژیم دیدار و گفت و گو خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307168/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF