نخست وزیر ژاپن سفر به اوکراین را بررسی می کند


تهران- ایرنا – خبرگزاری کیودو ژاپن روز چهارشنبه در خبری از احتمال سفر فومیو کیشیدا نخست وزیر این کشور به اوکراین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009040/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF