نشست سران چین و آسیای مرکزی، نقطه عطف در روابط آسیایی


تهران –ایرنا- همزمان با نشست مهم سران چین و کشورهای حوزه آسیای مرکزی به میزبانی شهر شیان چین، رسانه های چین گزارش دادند این اجلاس که نخستین نشست مشترک سران این کشورها است، یک نقطه عطف تاریخی جدید محسوب می شود و همکاری فعال چین و آسیای مرکزی بار دیگر به سرعت از نقطه شروع جاده ابریشم باستانی آغاز می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116027/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C