نشست نمایندگان ویژه همسایگان افغانستان در تاشکند برگزار شد


تهران- ایرنا- نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان امروز-سه شنبه- به منظوربررسی تحولات کنونی افغانستان و همکاری های متقابل طرفین برای تنظیم اوضاع این کشور و بدون حضور نماینده ای از حکومت طالبان، در تاشکند برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050873/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF