نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش بیماری‌های تنفسی در چین


تهران- ایرنا- سازمان جهانی بهداشت در پی افزایش شمار کودکان چینی مبتلا به بیماری‌های تنفسی از چین توضیح خواست و تاکید کرد که مردم این کشور «برای کاهش خطر ابتلا به بیماری تنفسی از دستورالعمل‌ها پیروی کنند.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85300368/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86