هشدار چین به اتحادیه اروپا در خصوص تحریم شرکت‌ها به بهانه کمک به روسیه


تهران-ایرنا- چین روز دوشنبه در خصوص برنامه اتحادیه اروپا برای تحریم شرکت‌های چینی به بهانه کمک به روسیه در جنگ با اوکراین هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105616/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9