هشدار کره شمالی به آمریکا در مورد «فروش بی‌رویه» سلاح به ژاپن و کره جنوبی


تهران– ایرنا- کره شمالی امروز دوشنبه فروش احتمالی موشک‌های آمریکا به ژاپن و کره جنوبی را محکوم کرد و آن را اقدامی خطرناک شمرد که تنش در منطقه را افزایش داده و رقابت تسلیحاتی تازه‌ای ایجاد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297279/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86