همکاری پکن و مانیل در دریای چین جنوبی


تهران- ایرنا- فیلیپین و چین روز شنبه (۲ اردیبهشت ماه جاری) متعهد شدند به منظور حل و فصل اختلافات در دریای چین جنوبی با یکدیگر همکاری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089858/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C