هند: قایق ماهیگیری با پرچم ایران را نجات دادیم
تهران- ایرنا- نیروی دریایی هند اعلام کرد که یک قایق ماهیگیری ایرانی با خدمه پاکستانی را از دست دزدهای دریایی سومالی نجات داده است و این دومین قایق ایرانی است که با عملیات نجات آنها طی دو روز گذشته آزاد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370229/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85