واکنش اروپایی‌ها به موضع گیری یک دیپلمات چینی در حمایت از روسیه


تهران- ایرنا- کشورهای اروپایی با ابراز نارضایتی از زیر سوال بردن حاکمیت کشورهای جدا شده از شوروی سابق از جمله اوکراین توسط یک دیپلمات چینی، به اظهارات وی واکنش نشان دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090774/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87