واکنش پکن به آسیب دیدن کنسولگری چین در اودسا


تهران- ایرنا- مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی به آسیب دیدن کنسولگری این کشور در اودسا بر اثر حمله هوایی روسیه به این شهر بندری اوکراین واکنش نشان داد و گفت: بر اثر این حمله به کسی در کنسولگری چین در اودسا آسیبی نرسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176011/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7