وزیر امور خارجه و رییس آژانس اطلاعاتی کره جنوبی منصوب شدند


تهران- ایرنا- رئیس جمهور کره جنوبی، مشاور امنیت ملی خود را به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعاتی و سفیر سابق این کشور در سازمان ملل را به عنوان وزیر خارجه جدید انتخاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326695/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF