وزیر امور خارجه چین: از عدالت خواهی فلسطین پشتیبانی می کنیم


تهران- ایرنا – چین گانگ وزیر امور خارجه چین در دیدار ریاض مالکی وزیر امور خارجه فلسطین که همراه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین به پکن سفر کرده است، بر پشتیبانی کشورش از عدالت خواهی فلسطین تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140039/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85