پاکستان در تکاپوی اعزام سفیر جدید به ایران با تخصص سیاست چین است


تهران- ایرنا – منابع آگاه در پاکستان اعلام کردند که این کشور با در نظر گرفتن اهمیت دیپلماسی دولت چین در کمک به ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان تهران-ریاض، تصمیم به انتصاب سفیر جدید در جمهوری اسلامی ایران گرفته که در سیاست و درک بهتر دیپلماسی چین مهارت دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076949/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86