پذیرایی از مردم ویتنام با عناب و شربت زعفران ایرانی


تهران – ایرنا – جشنواره سه روزه فرهنگ آشپزی هانوی ۲۰۲۳ با موضوع “مبادله فرهنگی آشپزی هانوی با دوستان بین المللی” در پارک Thong Nhat، جمعه شب با حضور معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگی و مسئولین شهر هانوی و تعدادی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم از جمله سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308930/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C