پولیتیکو: پکن تمایلی برای پیوستن به ائتلاف دریایی آمریکا ندارد


تهران-ایرنا- نشریه آمریکایی پولیتیکو نوشت: دولت چین درخواست‌های آمریکا برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را بی‌جواب گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85329842/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF