پکن : آمریکا با احترام به حاکمیت چین شرایط گفت و گو دو کشور را فراهم کند


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره رد درخواست وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با همتای چینی خود در حاشیه نشست شانگری سنگاپور گفت : این نشست برای واشنگتن فقط جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد و مقامات این کشور با احترام به حاکمیت و نگرانی های چین می توانند شرایط گفت و گو را فراهم کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127140/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7