پکن: روابط ایران و چین علیه هیچ طرف ثالثی نیست


تهران- ایرنا – وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به چین پیشرفت روابط دو کشور را سازنده خواند و گفت روابط دوجانبه این دو کشور علیه هیچ کشور ثالثی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030106/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA