پکن: فشار و اتهام زدن آمریکا بر روابط چین و روسیه را نمی‌پذیریم


تهران- ایرنا- وزارت خارجه چین یکشنبه هشدار داد که پکن اتهام‌زنی‌های آمریکا علیه روابط روسیه و چین را نمی‌پذیرد و واشنگتن بجای وخامت اوضاع اوکراین باید بدنبال یک راه‌حل سیاسی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034793/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85