پکن: نوسازی شرکت‌های چینی به نفع آمریکاست


تهران- ایرنا- رئیس جمهور چین در نامه‌ای که در رسانه‌های آمریکایی منتشر شد، نوسازی شرکت‌های چینی را به نفع آمریکا خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85322981/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA