پکن: هدف ادعاها در مورد سین‌کیانگ، جلوگیری از توسعه چین است
تهران- ایرنا- وزیر خارجه چین در مورد شبهات ایجاد شده در مورد منطقه سین‌کیانگ که کشورهای غربی بر روی آن تمرکز کردند، اعلام کرد که هدف از این ادعاها جلوگیری از توسعه چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85391772/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA