پیدا شدن بقایای هواپیمای نظامی سقوط کرده آمریکا در سواحل ژاپن


تهران- ایرنا- پرسنل ارتش آمریکا قطعاتی از لاشه هواپیمای نظامی آمریکایی چند منظوره وی-۲۲ اوسپری ارتش این کشور که پیش‌تر در نزدیکی جزیره یاکوشیما سقوط کرده بود را از ماهی‌گیران محلی ژاپنی دریافت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311033/%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86