پیروزی نامزدهای طرفدار چین در انتخابات شورای هنگ‌کنگ/ ثبت پایین‌ترین نرخ مشارکت


تهران- ایرنا- انتخابات شورای منطقه‌ای در هنگ‌کنگ با تسلط نامزدهای طرفدار چین برگزار شد درحالیکه پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ این انتخابات را به ثبت رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85318347/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86