چرا ناتو در حال گسترش دامنه نفوذ در منطقه آسیا- اقیانوسیه است؟


تهران – ایرنا – از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته، جلسات و نشست‌های ناتو در منطقه آسیا-اقیانوسیه در مقایسه با سال های گذشته به طور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است و اکنون این سوال مطرح می‌شود که دلیل توجه ناتو به این منطقه چیست؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85172513/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA