چهار سطح تحلیل از اقدام اخیر چین از زبان آقای سفیر


تهران- ایرنا- «حسین ملائک» سفیر پیشین ایران در پکن، موضع‌گیری‌ اخیر چین در عربستان سعودی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: نباید نگاه و سیاست ما نسبت به چین غلوآمیز باشد؛ آنچه مهم است اینکه چین، پتانسیل و ظرفیتی دارد که باید از آن استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969825/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1