چین، حملات آمریکا به عراق و سوریه را محکوم کرد


تهران — ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به حملات آمریکا به عراق و سوریه، گفت: پکن با هرگونه اقدامی که منشور سازمان ملل را نقض کند و حاکمیت ارضی و امنیت سایر کشورها را نقض کند، مخالف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377180/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF