چین، سیاست گردشگری بدون روادید را تقویت کرده است


تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه چین امروز سه‌شنبه نبه اعلام کرد سیاست سفر بدون روادید، تاثیر آشکاری بر صنعت گردشگری گذاشته و شرایط را برای مسافران بهتر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312864/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA