چین: آمریکا اولین گام‌ مسئولانه را برای حل اختلافات با روسیه بردارد


تهران- ایرنا- چین با تاکید بر لزوم ادامه گفت‌وگوهای خلع سلاح هسته‌ای میان روسیه و آمریکا از واشنگتن خواست تا اولین گام‌های مسئولانه را برای حل اختلافات در این باره بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037033/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87