چین: آمریکا عامل ناامنی است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه آمریکا عامل ناامنی از جمله در «دریای جنوبی چین» است، از واشنگتن خواست دست از اقدامات خطرناک و تحریک‌آمیز بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983988/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA