چین: از همه تلاش ها برای حل سیاسی بحران اوکراین حمایت می کنیم


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر بر مواضع کشورش برای حل و فصل جنگ اوکراین از طریق سیاسی و آمادگی همکاری با سایر کشورها برای یافتن راه های سازنده جهت از سرگیری مذاکرات صلح تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079571/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85