چین: انگلیس از تحریف سیاسی حادثه منچستر دست بردارد


تهران- چین به انگلیس هشدار داد، از «تحریف سیاسی حادثه منچستر» دست بردارد و به قوانین بین‌المللی و تعهدات دوجانبه خود در مورد کنسولگری‌ها پایبند باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971483/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D9%85%D9%86%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF