چین اهانت به قرآن کریم را قویا محکوم کرد


تهران- ایرنا- وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه گفت که پکن سوزاندن قرآن کریم را قویا محکوم می‌کند و در مقابل هر گونه اسلام‌هراسی می‌ایستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169167/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF