چین: تقلید انگلیس از آمریکا، به روابط پکن-لندن لطمه می زند


تهران – ایرنا – سفارت چین در لندن با صدور بیانیه‌ای اظهارات نخست وزیر انگلیس در حاشیه اجلاس سران گروه هفت را محکوم و تصریح کرد که دولت لندن از تهمت زدن به پکن دست بردارد تا از آسیب بیشتر به روابط بین پکن و لندن جلوگیری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118513/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF