چین حملات تروریستی گلزار شهدای کرمان را به شدت محکوم کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین حملات تروریستی گلزار شهدای کرمان را به شدت محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85343673/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF