چین خواستار پرهیز ژاپن از مسائل مختل‌کننده در روابط دو کشور شد


تهران- ایرنا- «لی کیانگ» نخست وزیر چین از ژاپن خواست تا از مسائلی که روابط پکن و توکیو را مختل می‌کند، پرهیز کرده و به توسعه مناسبات دوجانبه ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071990/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF