چین: ناتو رفتارهای متناقض و استانداردهای دوگانه دارد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین، درباره بیانیه نهایی اجلاس سران ناتو درباره این کشور گفت: سیاست‌های ناتو تحت تاثیر کشورهای عضو است و از استانداردهای دوگانه پیروی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169391/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF