چین واردات ماهی کپور از ژاپن را متوقف کرد


تهران- ایرنا- چین به عنوان بخشی از سیاست خود برای فشار بر ژاپن در خصوص رهاسازی آب پسماند تصفیه شده رآکتور فوکوشیما در اقیانوس، واردات ماهی «نیشیکیگویی» یا همان کپور زینتی از این کشور را متوقف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286359/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF