چین و روسیه رزمایش مشترک برگزار می‌کنند


تهران- ایرنا- مقامات ارشد ارتش چین و روسیه اعلام کردند به زودی رزمایش مشترک میان دو کشور با میزبانی چین برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135675/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF