چین: کلید آرامش در شبه‌جزیره کره در دست آمریکاست


تهران – ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به حضور بمب‌افکن‌های راهبردی و ناو هواپیمابر آمریکا در کره جنوبی، خاطرنشان کرد، مسئله شبه جزیره‌ کره باید از راه مذاکرات حل شود و کلید این مسئله در دست آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85298618/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA