چین یک موسسه آموزش مدیریت پروژه و مرکز کنترل کیفیت در الجزایر ایجاد می‌کند


تهران-ایرنا- شرکت دولتی سیتیک چین همزمان با ورود رئیس جمهور الجزایر به پکن، اعلام کرد: ما به همراه شرکت های مختلف چینی در راستای آموزش به جوانان الجزایری در زمینه های زیر ساختی، یک موسسه آموزشی مدیریت پروژه و یک مرکز ملی کنترل کیفیت خواهیم ساخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172904/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1