ژاپن اتباع خود را از سودان تخلیه کرد


تهران- ایرنا- به دنبال تشدید ناآرامی ها در سودان، ژاپن شماری از اتباع خود را از این کشور آفریقایی فراخواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090870/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF